Millorem la cura del planeta


El nostre objectiu és crear cadenes de valor a través d'una visió transparent, segura i responsable.Basant-nos en els pilars del desenvolupament sostenible i del compromís social, el Grup IGCAR es compromet a actuar amb Integritat, Seguretat i Sostenibilitat en totes les seves actuacions.

Millorem la cura del planeta


El nostre objectiu és crear cadenes de valor a través d'una visió transparent, segura i responsable.Basant-nos en els pilars del desenvolupament sostenible i del compromís social, el Grup IGCAR es compromet a actuar amb Integritat, Seguretat i Sostenibilitat en totes les seves actuacions.

En la cura del nostre entorn estàla preservació del món.

Medi ambient


A IGCAR complim puntualment amb totes les nostres obligacions en referència a medi ambient, seguint les directrius marcades en l'AAI (Autorització Ambiental Integrada), vigilant i controlant la generació d'emissions al medi (atmosfera, aigua i terra), fent plans anuals per a la minimització dels residus generats, tant perillosos com no perillosos i fomentant entre el nostre personal els valors sobre la cura del medi ambient, i implantació dels valors als nostres processos productius. A més del nostre compromís amb la millora constant, acabem d'implantar un Sistema de Gestió Ambiental Certificat basat en la normativa UNE-EN-ISO 14001:2015 per a l'activitat "fabricació de blanquejants òptics i productes auxiliars per a la indústria tèxtil, paperera i detergencia" en el nostre centre productiu de Riotinto. Aquest Sistema de Gestió Ambienta està previst implantar-lo en el centre productiu de Rubí (Barcelona). Si vols més informació respecte al nostre Sistema de Gestió Ambiental, posis en contacte amb el Feliu Torras feliutorras@igcar.com

Política de gestió ambiental
Certificació de la ISO

Medi ambient


A IGCAR complim puntualment amb totes les nostres obligacions en referència a medi ambient, seguint les directrius marcades en l'AAI (Autorització Ambiental Integrada), vigilant i controlant la generació d'emissions al medi (atmosfera, aigua i terra), fent plans anuals per a la minimització dels residus generats, tant perillosos com no perillosos i fomentant entre el nostre personal els valors sobre la cura del medi ambient, i implantació dels valors als nostres processos productius. A més del nostre compromís amb la millora constant, acabem d'implantar un Sistema de Gestió Ambiental Certificat basat en la normativa UNE-EN-ISO 14001:2015 per a l'activitat "fabricació de blanquejants òptics i productes auxiliars per a la indústria tèxtil, paperera i detergencia" en el nostre centre productiu de Riotinto. Aquest Sistema de Gestió Ambienta està previst implantar-lo en el centre productiu de Rubí (Barcelona). Si vols més informació respecte al nostre Sistema de Gestió Ambiental, posis en contacte amb el Feliu Torras feliutorras@igcar.com

The quality is yours

A IGCAR tenim el departament de Sistema de Gestió De Qualitat (SGQ), que monitora que totes les polítiques, procediments i protocols necessaris es defineixin, informin, formin i per tant, es compleixin.

Compromesos amb la qualitat

Des de SGQ i Direcció General fem un seguiment de com estan les ND i AC, a través d'un informa de Power BI que hem desenvolupat. Així doncs, per assegurar i demostrat el nostre compromís amb els resultats de qualitat en tots els aspectes de la nostra organització, hem implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

The quality is yours

A IGCAR tenim el departament de Sistema de Gestió De Qualitat (SGQ), que monitora que totes les polítiques, procediments i protocols necessaris es defineixin, informin, formin i per tant, es compleixin.

Compromesos amb la qualitat

Des de SGQ i Direcció General fem un seguiment de com estan les ND i AC, a través d'un informa de Power BI que hem desenvolupat. Així doncs, per assegurar i demostrat el nostre compromís amb els resultats de qualitat en tots els aspectes de la nostra organització, hem implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Monitoratge de notes de desviació

Tenim un sistema de monitoratge de desviació (Notes de desviació - ND) detectades tant internament com externament que permeten, posteriorment, la investigació i l'anàlisi de les causes d'aquelles desviacions per evitar que es repeteixin en el futur o bé mitigar el risc en cas que es repeteixin. També disposem d'un sistema per obrir accions correctores (AC) que permeten fer seguiment per part del departament de SGQ.

Monitoratge de notes de desviació

Tenim un sistema de monitoratge de desviació (Notes de desviació - ND) detectades tant internament com externament que permeten, posteriorment, la investigació i l'anàlisi de les causes d'aquelles desviacions per evitar que es repeteixin en el futur o bé mitigar el risc en cas que es repeteixin. També disposem d'un sistema per obrir accions correctores (AC) que permeten fer seguiment per part del departament de SGQ.

Necessites més información sobre la nostre gestió ambiental?