Reglament Europeu REACH sobre el Registre, l'Avaluació i l'Autorització de Substàncies Químiques.

Reglament Europeu REACH sobre el Registre, l'Avaluació i l'Autorització de Substàncies Químiques.

IGCAR té l'ISO 9001, ja que segueix els estàndard internacionals pel Sistema de Gestió de Qualitat.

IGCAR té l'ISO 9001, ja que segueix els estàndard internacionals pel Sistema de Gestió de Qualitat.

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental Certificat basat en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 a la planta de Río Tinto (Huelva). Actualment es troba en tràmits per implantar-la a la Planta de Rubí (Barcelona).

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental Certificat basat en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 a la planta de Río Tinto (Huelva). Actualment es troba en tràmits per implantar-la a la Planta de Rubí (Barcelona).

Tèxtil

La gamma de productes està aprovada per la norma més exigent del sector (Bulesign) respecte al reglament sobre productes nocius.

La gamma de productes està aprovada per la norma més exigent del sector (Bulesign) respecte al reglament sobre productes nocius.

És un sistema de certificació uniforme a escala mundial per les matèries primeres tèxtils, producte intermediaris i finals en totes les fases de la producció. La certificació confirma el compliment de les lleis que controlen o prohibeixen determinades substàncies químiques.

És un sistema de certificació uniforme a escala mundial per les matèries primeres tèxtils, producte intermediaris i finals en totes les fases de la producció. La certificació confirma el compliment de les lleis que controlen o prohibeixen determinades substàncies químiques.

ZDHC és una associació global centrada en l'eliminació de productes químics perillosos de la indústria tèxtil. Estem en el Level 3.

ZDHC és una associació global centrada en l'eliminació de productes químics perillosos de la indústria tèxtil. Estem en el Level 3.

IGCAR compta amb l’aprovació GOTS per als productes auxiliars, la norma tèxtil orgànica global. Es tracta segell de qualitat líder mundial en el processament de tèxtils fets amb fibra orgànica. Aquesta inclou criteris ecològics i socials i està sustentada per certificacions independents a tota la cadena tèxtil.

IGCAR compta amb l’aprovació GOTS per als productes auxiliars, la norma tèxtil orgànica global. Es tracta segell de qualitat líder mundial en el processament de tèxtils fets amb fibra orgànica. Aquesta inclou criteris ecològics i socials i està sustentada per certificacions independents a tota la cadena tèxtil.

Curtits

Intentem complir la llista ZDHC també en els productes dirigits a la pell.

Intentem complir la llista ZDHC també en els productes dirigits a la pell.

IGCAR forma part d'aquesta organització que proporciona la primera certificació mundial de fabricació de cuir. Al mateix temps, ha identificat les millors pràctiques ambientals en l'indústria i proporciona directrius per a la millora continua.

IGCAR forma part d'aquesta organització que proporciona la primera certificació mundial de fabricació de cuir. Al mateix temps, ha identificat les millors pràctiques ambientals en l'indústria i proporciona directrius per a la millora continua.

Detergència

La normativa més important que ens estan exigint és que els detergents compleixin amb la certificació Ecolabel, encara que no podem dir que tots els productes d'aquesta unitat de negoci compleixin la certificació Ecolabel, almenys, ho intentem quan és un requeriment del client.

La normativa més important que ens estan exigint és que els detergents compleixin amb la certificació Ecolabel, encara que no podem dir que tots els productes d'aquesta unitat de negoci compleixin la certificació Ecolabel, almenys, ho intentem quan és un requeriment del client.

Paper

FDA regulations 21CFR§176.170 and 21CFR§176.180 (no tots els productes d'aquesta unitat de negoci compleixen amb aquesta regulació) també per contacte amb aliments.

FDA regulations 21CFR§176.170 and 21CFR§176.180 (no tots els productes d'aquesta unitat de negoci compleixen amb aquesta regulació) també per contacte amb aliments.

(Institut Federal Alemany per l'Avaluació de Riscos) que s'utilitzarà en paper i per les aplicacions de contacte amb els aliments d'acord amb la recomanació XXXVI.

(Institut Federal Alemany per l'Avaluació de Riscos) que s'utilitzarà en paper i per les aplicacions de contacte amb els aliments d'acord amb la recomanació XXXVI.