Bright solutions


IGCAR aplica tots els seus coneixements i recursos al sector de la detergencia basant-se en el treball dels departaments del I+D+i i l'experiència en l'aplicació de les diferents divisions.